Untitled Document
НУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Троян чества своя патронен празник
„95 години по пътя на знанието” и 30 години Начално училище – две годишнини, под чиито надслов през учебната 2014/2015 година се състояха редица събития и продължиха с честването на патронния празник на училището – 24 май. В ранното празнично утро децата от Подготвителния клас и първокласниците, заедно със своите родители, бързаха към училището с усмивки на лице и букети за своите учители, защото предстоеше да получат своите Удостоверения за завършен подготвителен и първи клас. В 9,30 ч. започна общоучилищното тържество. Присъстваха народният представител г-жа Корнелия Маринова, г-жа Донка Михайлова - Кмет на община Троян, г-жа Нели Стайкова – Секретар на Община Троян, бивши директори на Началното училище, Председателят на Училищното настоятелство – г-н Николай Тодоров, членове на настоятелството, Ваня Давидова - главен библиотекар в НЧ „Наука -1870 г., бивши начални учители, родители, ученици, учители и граждани, съпричастни с историята на училището и случващото се в него. Празникът започна с тържествено изнасяне знамето на Република България и знамето на НУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Прозвуча Химна на Светите братя, изпълнен от Общинския младежки духов оркестър. Бяха прочетени празнични поздравления и поднесени подаръци във връзка с празника на училището и честваните годишнини. Г-жа Корнелия Маринова подари книгите „История славянобългарска” и „Рибен буквар” с пожелание учениците да се докоснат до написаното, а г-жа Донка Михайлова връчи от името на Общината фотоапарат, с който да бъдат запечатани още много мигове от историята на училището. Поздрав имаше и от Николай Тодоров. С решение на Педагогическия съвет са удостоени с грамота и юбилеен знак бившите директори на началното училище: Веселина Кисьова и Иванка Джабраилова, понастоящем Началник на отдел "ОКСМД", началните учители: Ганка Кажухарова, Мария Герасова, Мария Кръстева, Цвята Бонева, Веселина Ковачева, Иванка Костова, Стоянка Пандурска, Пенка Кацарова и Иванка Ангелова, и Председателя на УН - Николай Тодоров. Те бяха тържествено връчени от Директора на училището – г-н Борис Йовчев. По традиция на 24 май, Директорът връчи грамоти и книги на ученици от вички класове за отличен успех и издигане престижа на училището. На празнично украсената сцена се изявиха ученици от Подготвителната група и всички класове, които изпълниха стихове и песни за празника, танцуваха. За всички ученици имаше и празнична изненада – красива торта във формата на НУ „Св. Св. Кирил и Методий”, подарък от Виенска сладкарница „Славея” с управител Христо Ковачев. Празникът завърши с изнасяне на знамената. След това всички се отправиха към площад „Възраждане” за участие в празничното общоградско шествие. Честването на патронния празник на училището се реализира, благодарение на съвместните усилия на всички, работещи в училището, както и на Училищното настоятелство и родителската общност. Радиана Бояджиева