Untitled Document
Откриване на изложба „95 години по пътя на знанието” и 30 години Начално училище
По повод 95-годишнината на училището и 30 години Начално училище, ден след празника на Светите братя, в централната пешеходна зона на града ни беше открита изложба, посветена на нашето училище. В осем изложбени табла е представен „Животът на една училищна сграда”, както и „Училището през годините”, съществувало като: Реална гимназия, Смесена гимназия, Троянска смесена гимназия „Васил Левски”, Основно училище „Димитър Благоев”, което през 1984 г. се трансформира в начално, а през 1991 г. е възстановено първоначалното му име „Св. Св. Кирил и Методий”. Със стихове и песни за училището и учителя, изпълнени от третокласници, беше поставено емоционално начало на събитието. Директорът на училището, г-н Борис Йовчев обяви изложбата за открита. Ваня Давидова, главен библиотекар в НЧ „Наука -1870 г.”, чиято е основната заслуга за откриване и обработка на огромен обем архивни материали, презентира изложбените табла. Беше отправен поздрав от кмета на Община Троян – г-жа Донка Михайлова. На събитието присъстваха г-жа Поля Димова – Зам. кмет на Община Троян, г-жа Иванка Джабраилова – Началник на отдел "ОКСМД", членовете на училищното настоятелство, ученици, учители, родители, граждани.