Родителска среща

понеделник 21 юни 2021 - 14:24:18

Съобщение

На 29.06.2021 г. от 17.30 часа ще се проведе родителска среща за първи клас за учебната 2021-2022 година.