График на учебните часове по време на обучението в електронна среда

петък 19 март 2021 - 16:14:00

График на учебните часове, които ще се провеждат в електронна среда

  1.  9.00 - 9.20 ч.

  2.  9.30 –  9.50 ч.

  3.  10.00 – 10.20 ч.

  4.  10.30 – 10.50 ч.

  5.  11.00 – 11.20 ч.

  6.  11.30 – 11.50 ч.

Учебните часове се провеждат по утвърденото седмично разписание.