Контакти


Адрес:
ул. "Св. Св. Кирил и Методий"№ 13 п.к.5600, гр. Троян, Област ЛовечТелефони
Директор: (0670) 62776  /  0879254747
Завеждащ административна служба: (0670) 62314 / 0879254750
Главен счетоводител: (0670) 62314 / 0879254748

Главен учител: 0879254749

Факс: (0670) 62314

Електронна поща:

info-1100614@edu.mon.bg