Материална база

 


Училищна сграда на два етажа, с приземен етаж, където е обособен кухненски блок. Разгънатата площ е:
Сгради- застроена площ
І етаж- 1700 кв.м
ІІ етаж- 1700 кв.м
Ученически стол- 470 кв.м
Парно- 105 кв.м
Земя:
Игрище- 5250 кв.м
Двор- 2108 кв.мУчилището разполага с :
 
1.Класни стаи и учебни кабинети
•    15 класни стаи
•    Кабинет по английски език
•    Модерно обзаведен компютърен кабинет с 12 компютърни конфигурации, свързани в локална мрежа с постоянен достъп до интернет
 2. Библиотека
Библиотека с учебно-помощна, художествена и справочна литература
3. Спортна база
Спортният салон е напълно оборудван за часовете по физическо възпитание и спорт. Разполага с модерни уреди, баскетболен кош, въже за катерене, шведска стена, тенис маса. Отопляем през зимните месеци.
5. Столова
Училищна столова със 120 седящи места. Сертифицирана от РИОКОЗ. Училището поддържа режима на работа. Обслужва учениците със закуска и обяд.
6. Логопедичен кабинет
Кабинетът се обслужва от старши учител - логопед със специализация по логопедия и психология. Обособен е като отделно звено, разполага с със съвременна литература, свързана с проблемите третиращи аномалиите в устната и писмена реч при учениците.
7. Лекарски  кабинет
Кабинетът се обслужва от медицинско лице.
8. Двор
•    Спортна площадка, оборудвана за часовете по физическо възпитание и спорт. Има кошове за баскетбол, футболно игрище и игрище за народна топка.
•    Площадка по безопасност на движението.
•    Детска площадка.