Профил на купувача

ДАТА ПРОЦЕДУРА СТАТУС

28.11.2019г.КРАЕН СРОК:
28.11.2019г.

Доставка на хранителни продукти за 2020г.

Обява Изисквания и указания Образци на документи Информация Протокол-1
Приложение-1
ЗАТВОРЕНА

07.12.2018г.


КРАЕН СРОК:
07.12.2018г.

Доставка на хранителни продукти за 2019г.
Обява Изисквания и указания Образци на документи Протокол-1
Приложение-1
ЗАТВОРЕНА

06.12.2017г.

Доставка на хранителни продукти за 2018г. ЗАТВОРЕНА

23.11.2016г.

Доставка на хранителни продукти за 2017г. ЗАТВОРЕНА

АКТИВНА ВЪЗЛОЖЕНА ЗАТВОРЕНА