Твоят час

Учебна 2017/ 2018 година

Img 0061Img 0086

Четвъртокласниците от групите по интереси „България – моята родина“, „Опознай България“ и „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ по проект „Твоят час“ с ръководители г-жа Янкова, г-жа Зъзрева и г-жа Семерджиева тържествено отбелязаха 21 ноември – Ден на християнското семейство и младеж. Семейството е опора, основата, на която всеки стъпва, за да поеме своя път в живота. Семейството е мястото, в което децата научават най-ценните житейски уроци.

Учениците участваха в различни игри и дейности - изразително четене на приказки, подреждане думи в изречение, решаване на  забавни кръстословици, свързани със семейството и рода.

 Img 0090Img 0096

Танцова група "Пъстра китка"

Участниците във фолклорна танцова група „Пъстра китка“, която е сформирана по проект на МОН „Твоят час“, посетиха Културен клуб на пенсионера и зарадваха неговите членове със своите изпълнения.

 

IMG 4887

20171116 13112320171116 162737

По повод 16 ноември - Международен ден на толерантността, групите по Проект „Твоят час“ – четвърти клас споделиха своите послания за толерантност и разбирателство.  Изрязаха розови сърчица, на които написаха думите, с които искат да призоват своите съученици към доброта, приятелство, любов и много други. След това ги подредиха в табла.

20171120 14503320171120 145059

DSCN8071DSCN8074

 

Учебна 2016/ 2017 година

Призови места на ученици от групата по математика "Аз мога, аз знам" 

 с ръководител  г-жа Дора Немска

20170317 112531 1

Грамоти от националното състезание на СБНУ "Аз и числата"
С максимален брой точки 50 : Йоан Дичевски, Пламен Ковачев, Александра Николова

Призови места на ученици от групата по математика "Аз мога, аз знам" 

 с ръководител  г-жа Антоанета Шошкова

Img 20170302 090228

Грамоти от националното състезание на СБНУ "Аз и числата"
С максимален брой точки 50 : Иван Иванов, Константин Църовски, Мартина Койнова 

Група по "Народни танци" с ръководител г-жа Радиана Бояджиева 

Днес танцувахме заедно, деца и родители. Часът по народни танци, очакван с нетърпение, от всички, беше изпълнен с много емоции, както за малките танцьори, така и за родителите. 

IMG 1744IMG 1748

Група по "Народни танци" с ръководител г-жа Радиана Бояджиева 

Учениците от Група за народни танци с ръководител Радиана Бояджиева участваха в училищното тържество, посветено на 139 години от Освобождението и Националния празник на Република България, Трети март.

IMG 1638 Img 1640

Класирани ученици за областен кръг по математика

от гупата по математика "Аз знам, аз мога" с ръководител г-жа Антонета Шошкова  

   DSC01656

   

Мартина Маринова Койнова, Константин Светославов Църовски, Никодим Ивайлов Моев

Класирани ученици за областен кръг по математика

от гупата по математика "Аз знам, аз мога" с ръководител г-жа Дора Немска

 

          

 DSC01659

  Йоан Светлозаров Дичевски, Александра Пламенова Николова, Теодора Минчева Вачкова

Призови места на ученици от групата по математика "Аз мога, аз знам" 

 с ръководител  г-жа Антоанета Шошкова

1

I  място в "Климентови дни",  организирано от СУ"Св.Климент Охридски"

Img 9203

                                      2

  II място в Коледно математическо състезание                                           II място в Коледно математическо състезание                                                                                       

   Призови места на ученици от групата по математика "Аз мога, аз знам" 

 с ръководител г-жа Дора Немска 

DSC01645

I  и II място в Коледно математическо състезание,  II  място в "Климентови дни", организирано от СУ"Св.Климент Охридски"

Изява на малките танцьори от групата по "Народни танци" с ръководител г-жа Радиана Бояджиева на коледно тържество

 DSC01618DSC01619

 

Изява на малките танцьори от групата по "Народни танци" с ръководител г-жа Радка Колева на коледно тържество

Image 0 02 05 377dd11fc0fd387ca1df8145e3f6aecaf9829d44ffe1d14851753f2a3da7ccab V 1   Image 0 02 05 Def7498934a909d54e9567bf97ce933765a1e22cb46500766fdbcca7a8a70740 V

Съвет Твоят час

Председател г-жа Диана Янкова

Секретар- г-жа Ветка Василкова

Членове:

Г-жа Таня Рогачева –  представител от Община Троян

Г-жа Мария Пенкова – представител от Училищното настоятелство

Г-жа Мая Сиракова

Г-жа Иванка Радева

Г-жа Денислава Дунчева

Проектът "Твоят час"

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. 
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"

Цели

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфични цели на проекта са:

 1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
 2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
 3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
 4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;
 5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
 6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;
 7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.
 8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

Индикатори

 1. Намаление на дела на преждевременно напусналите училище (ПНУ) от лицата на възраст между 18 и 24 г., включени в дейности по ОП: МОН ще отчита всяка година обхванатите ученици в дейности по процедурата.
 2. Дял на училищата, предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности: 70%.
 3. Ученици, включени в дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности: 320 000.

Проект Твоят час : ВИЖ ТУК

Инструкция за изпълнение на дейностите по проекта: ВИЖ ТУК