Обществен съвет

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към  детските градини и училищата-ВИЖ ТУК

Състав на обществен съвет:

г-жа Елеонора Тотева - председател,

г-жа Пенка Райковска- представител на Община Троян,

членове: г-жа Иванка Илиева, г- н Никола Пенчев,  г-н Петко Радионов