Обществен съвет

 

 

П О К А Н А

 

Училищното ръководство Ви кани на заседание на Обществения съвет на 28 март 2017 г. / вторник/ от 17,30 часа при дневен ред:

  1. Отчет на изпълнение на Стратегията за развитие на училището 2016 г. и тенденция за 2017 г.                        

                                                   докладва: Диана Янкова

  1. Запознаване с доклад и решения на Педагогическия съвет на класния ръководител на І “б“ клас за допълнителна работа и консултация.

                                                    докладват: Р.Колева, Ант.Шошкова

  1. Запознаване с плана за противодействие на агресията и тормоза в училище.

                                                    докладва: В.Василкова

  1. Запознаване с програма за Националното външно оценяване ІV клас.

                                                    докладва: Д.Янкова

  1. Съгласуване избора от учителите на учебници и учебни помагала, които се предоставят за бъзвъзмезно ползване на децата от подготвителна група и учениците І-ІV клас.

                                               докладват: Б.Станчева, Ант.Шошкова

  1. Избор на представител за участие в работата на Педагогическия съвет.

                                                    докладва: Б.Йовчев

  1. Становище по бюджета на училището съгласно чл. 16, т.13, ал.4 от Правилника на Обществения съвет.

 

  1. Съгласуване на Училищния учебен план за учебната 2017/18 година.

                                                    докладва: Б.Йовчев

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към  детските градини и училищата-ВИЖ ТУК

С П И С Ъ К

НА РОДИТЕЛИТЕ-УЧРЕДИТЕЛИ  НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 
Име
1
Ценка Христова Мастравска
2
Галя Маринова Шабанова
3
Ивелина Димитрова Василкова
4
Биянка Веселинова Дудевска
5
Никола Дулев Пенчев
6
Ирена Пенчева Ралчевска-Стоянова
7
Елеонора Иванова Тотева
8
Цанко Иванов Маринов
9
Елена Стефанова
10
Иванка Илиева
11
Иванка Филипова Радева
12
Васил Иванов Гавазов
13
Мария Красимирова Борисова
14
Сабие Мехмедова Делиахмедова
15
Теодора Стефанова Таслакова
16
Недялко Тодоров Стоянов
17
Силвия Христова Костадинова
18
Петко Събчев Радионов
19
Марина Цветанова Койнова
20
Венета Димитрова Илиева
21
Анна Густинова -Спахийска
22
Петя Ковачева
 23Пенка Пенчева Райковска

Заповед за състав на обществен съвет ВИЖ ТУК

Протокол №1 на заседание на обществен съвет ВИЖ ТУК