Обществен съвет

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към  детските градини и училищата-ВИЖ ТУК

Състав на обществен съвет:

Петър Стефанов Петров - председател

Тодор Лалев Комитов- представител на финансиращия орган

членове: 

Пламена Иванова Дакова- родител на дете от III б клас

Мирена Иванова Иванова- родител на ученици от IV а клас

Цветелина Стилианова Баръмова - родител на ученици от IV a клас