Обществен съвет

Правилник за  устройството и дейността на обществените съвети към  детските градини и училищата-ВИЖ ТУК

Състав на обществен съвет:

председател: Васил Тошев Гадевски

gadevski@abv.bg

представител на финансиращия орган: Ивелина Нанкова Калчева

nankova85@abv.bg

членове:

1. Живко Иванов Иванов

2. Румяна Стоянова Чилова

3. Десислава Иванова Чолакова