Документи

19.09.2018 Годишна училищна програма за ЦОУД СВАЛИ
19.09.2018 Програмна система СВАЛИ
19.09.2018 Правилник за дейността на училището СВАЛИ
19.09.2018 Дневен режим СВАЛИ
19.09.2018 Годишен план СВАЛИ
16.10.2017 Стратегия за развитие на НУ"Св.Св.Кирил и Методий" СВАЛИ
01.09.2017

Етичен кодеккс

СВАЛИ