Документи

25.09.2018 Седмично разписание I срок СВАЛИ
25.09.2018 Тематични направления за организиране часовете за заниманията по интереси СВАЛИ
25.09.2018 План за квалификационна дейност СВАЛИ
19.09.2018 Годишна училищна програма за ЦОУД СВАЛИ
19.09.2018 Програмна система СВАЛИ
19.09.2018 Правилник за дейността на училището СВАЛИ
19.09.2018 Дневен режим СВАЛИ
19.09.2018 Годишен план СВАЛИ
19.09.2018 Стратегия за развитие на НУ"Св.Св.Кирил и Методий" СВАЛИ
01.09.2017

Етичен кодеккс

СВАЛИ