За родители

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА

MЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ Виж тук

Държавна агенция за закрила на детето Виж тук 

Информация от Държавна агениця за закрила на детето  Виж тук

Добри практики Виж тук

Практически насоки за действие  Виж тук

Примерни текстове и задачи за иследване на уменията за четене на учениците от IV клас СВАЛИ