Прием на ученици

Заповед за прием в ПГ, I- IV клас СВАЛИ

Заявление за приемане в Подготвителна група в училище Свали

Декларация за постоянен/ настоящ адрес на дете  за приемане в I клас СВАЛИ

Заявление  за приемане в I клас СВАЛИ

Декларация за защита на личните данни СВАЛИ

Прием на ученици за II, III и IV клас

Необходими документи:    

  1.Молба (по образец от НУ „Св. Св. Кирил и Методий”).

  2.Удостоверение за преместване от предишното  училище.