Училищен състав


Директор:
Борис Йовчев  

Главен Счетоводител: Ива Батолова
ЗАТС: Наталия Христова

Учители:

Главен учител: Диана Янкова  

Старши учители:

Бисерка Станчева - учител ПГ

Антоанета Шошкова        

Дора Немска                                                      

Румяна   Йовчева               

 Марияна Зъзрева

Петя Колева   

Бисерка Георгиева       

Николай Стойчев           

Снежана Атанасова             


Учители:

Мариела Терзиева

Силвия Кацарова- учител ПГ

Старши учител - логопед:

Ветка Василкова

Учители ЦОУД:


Старши учители:

Христина Бочева
Тонка Стoевска
Марио Коларов


Учители:

Лора Стоименова
Ценка Мастравска

Красимира Радионова

Ани Гърбовска