Училищен състав


Директор:
Борис Йовчев  

Главен Счетоводител: Милена Петкова
ЗАТС: Ценка Ганкова

Учители:

Главен учител: Диана Янкова  

Старши учители:

Бисерка Станчева -  преподавател ЦПГ

Антоанета Шошкова        

Дора Немска                

Радка Колева                            

Любка Самичкова            

Румяна   Йовчева   

Радиана Бояджиева            

Христина Бочева            

Добринка Семерджиева        

Марияна Зъзрева           

Николай Стойчев - преподавател по музика, изобразително изкуство, домашен бит и техника           

Снежана Атанасова - преподавател по английски език            

    
    

Старши учител - логопед:
Ветка Василкова


Учители:

Елена Маринова- преподавател ЦПГ


Учители ЦОУД:


Старши учители:
Петя Колева
Тонка Стoевска
Снежана Мичева

Марио Коларов


Учители:
Лора Стоименова
Мариела Терзиева

Силвия Кацарова