Untitled Document
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ – 17. 10. 2015 г./събота/ 9.30 ч. ДЕЙНОСТИ 1. Рисунка на тема „В света на приказките“ - дете и родител 2. Сандвич на тема „В света на приказките“ - дете и родител 3. Забавни игри - дете и родител 4. Четене /рецитиране/ на любимо произведение – дете и родител 5. Народна топка 6. Щафетни игри – І - ІІ клас