Untitled Document
„Най-големият урок в света”
Ученици и учители от НУ „Св. Св. Кирил и Методий” се включиха в глобалната инициатива на УНИЦЕФ България, „Най-големият урок в света“, посветен на Глобалните цели за устойчиво развитие, които ще бъдат подписани от 193 страни членки на ООН. Урокът беше проведен на 01.10. с начален час 12,20 ч., от класните ръководители на 9 паралелки. Темата, по която работиха учениците от І „а“ и І „б“ класове беше “Отговорно потребление”. Учениците от ІІ “а” кл. дискутираха върху “Борбата с климатичните промени”, “Как да помогна?”, “Поеми отговорност” и играха игрите „Намали! Изключи! Рециклирай! Ходи пеш!“; „Острови и океани“; „Да помогнем на Капитан Планета“. Темите, по които говориха и дискутираха учениците от ІІІ „а“; ІІІ „б“ ІІІ „в“ класове бяха “Замърсени морета и океани” и „Хората се чувстват в безопасност”. В ІV „а“;ІV „б“; ІV „в“ класове говориха на тема “Чиста вода и санитарно хигиенни условия”. Общо 182 ученици научиха най-важния глобален урок, който ще има решаваща роля за живота и бъдещето на Земята.