Untitled Document
Контакти
Адрес: ул. "Св. Св. Кирил и Методий"№ 13 п.к.5600, гр. Троян, Област Ловеч Телефони Директор: (0670) 62776 Канцелария: (0670) 62314 Главен счетоводител: (0670) 62314 Факс: (0670) 62314 Електронна поща на училището: km_troyan@abv.bg Електронна поща на страницата: www.km–troyan.eu Директор: Борис Йовчев 0889266288 Главен учител: Диана Янкова 0887573564 Старши учители: Бисерка Станчева 0889767949 Антоанета Шошкова 0887584941 Дора Немска 0886895176 Снежана Мичева 0885875300 Радка Колева 0882526602 Антоанета Ненова 0888265337 Любка Самичкова 0885555614 Румяна Йовчева 0886436029 Радиана Бояджиева 0886436251 Христина Бочева 0887131103 Добринка Семерджиева 0878193012 Николай Стойчев 0889003150 Боряна Колева 0887297484 Снежана Атанасова 0885277534 Марио Коларов 0886436521 Старши учител - логопед: Ветка Василкова 0889738393 Възпитатели: Старши възпитатели: Петя Колева 0889602790 Милка Съева 0889879998 Пенка Цочева 0885174077 Тонка Стoевска 0888554927 Младши възпитатели: Лора Стоименова Елена Маринова