Untitled Document
„На добър час. Сбъдване на мечтите”
Двугодишно приятелство и няколко съвместно реализирани проекта свързва учениците от 2 „а” и 4 „б” класове. В последния учебен ден, второкласниците подариха на четвъртокласниците картички с пожелание „На добър час. Сбъдване на мечтите”.