Untitled Document
Първи ноември – Ден на народните будители
Учениците от 4а клас подготвиха литературно-музикална програма по случай ”Деня на народните будители”, която представиха пред учителите пенсионери и децата от Подготвителната група.