Untitled Document
Прием на ученици в подготвителен клас и в първи клас за учебната 2013/2014 г


ЗАПОВЕД № 90/18.04.2013 г. Във връзка с Писмо № РД 05-1314/ 26.03.2013 г. на Началника на РИО – Ловеч ОБЯВЯВАМ: • План-приема в І-ви клас - 4 паралелки с около 80 деца • Предвижда се 2 групи с целодневно обучение с около 50 деца • Проведена е анкета с родителите във връзка с желанието им целодн...
Виж още
Прием на ученици в подготвителен клас и в първи клас за учебната 2012/2013 г


ЗАПОВЕД № 91/24.04.2012 г. Във връзка с Писмо № РД 05-1976/ 19.04.2012 г. на Началника на РИО – Ловеч ОБЯВЯВАМ: • План-приема в І-ви клас - 3 паралелки с около 72 деца • Предвижда се 2 групи с целодневно обучение с около 50 деца • Проведена е анкета с родителите във връзка с желанието...
Виж още
Прием на ученици за II, III и IV клас


За учебната 2012 / 2013 година във всички паралелки на II, III и IV клас има свободни места. Необходими документи: 1.Молба (по образец от НУ „Св. Св. Кирил и Методий”). 2.Отпусно удостоверение от първичното училище. ...
Виж още


Предишна страница 1 Следваща страница