СЪОБЩЕНИЕ

вторник 14 ноември 2023 - 15:50:34

На 15.11.2023 година от 17.30 часа ще се проведе родителска среща за I-IV клас.