ПОКАНА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

сряда 18 октомври 2023 - 10:05:00

ПОКАНА

за събрание на родителите, излъчени да участват в избора

на Обществен съвет в НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Троян

Събранието ще се състои на 25.10.2023г. от 17:30 часа в учителската стая на НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Троян. В категория " Обществен съвет" можете да се запознаете с правомощията на членовете.