Бъди дигитален- остани социален!

вторник 17 октомври 2023 - 11:21:10

38750

 

Миглена Апостолова от НУ “Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Троян е единственият участник от Ловешка област в Националния форум „Предизвикателствата пред образованието и младите педагози в XXI век“. Във форума са участвали креативни педагогически специалисти до 35-годишна възраст, които имат подчертан интерес към новите технологии в образователната сфера.

„Има няколко вида "млади" учители - млади по възраст, млади по стаж, млади по дух. Именно младите по дух е важно да бъдат съхранени“, е споделила с участниците Наталия Михалевска, началник на кабинета на министъра на образованието. Сред официалните гости на събитието са били инж. Розалия Личева - началник на РУО - Велико Търново, Ивайло Здравков - областен управител на област Велико Търново, представители на община Велико Търново, университетски преподаватели.

Форумът е организиран от Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Велико Търново, „Сдружение за образователни инициативи 19“ към ОУ „Бачо Киро“ – Велико Търново и с подкрепата на Община Велико Търново.

Представените научни доклади ще бъдат включени в извънреден тематичен брой на Списание „Образование и квалификация“, издание на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Г-жа Апостолова е защитила доклад на тема „Мениджмънт на класната стая“, в който споделя учителското си ежедневие със своите първокласници и как в дигиталния свят тя изгражда социално-емоционални умения у децата