Урок по руски език

сряда 20 септември 2023 - 09:51:46

От учебната 2023/2024 година НУ"Св. СВ. Кирил и Методий" предлага изучаване на руски език по желание на родителите. Формирана е сборна група от 20 деца с преподавател г-жа Ангелина Иванова. Руският е един от най-говорените езици в света и е най-популярният славянски език.
Обучението се осъществява във факултативните учебни часове. В тях се придобива допълнителна подготовка чрез обучение по предмети, модули и/или дейности, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците и подкрепящи развитието на заложбите им.