Избор на учебници за учебната 2023-2024 година за ПГ, I клас и II клас

понеделник 20 март 2023 - 15:13:00

Познавателни книжки в Подготвителна група

Издателство „Клет” програмна система „Моите приказни пътечки” - Булвест200 познавателни книжки:

 

  • Български език и литература: Стойка Здравкова, Цонка Илиева

 

  • Математика: Вили Янчева, Марияна Богданова

 

  • Околен свят: Камелия Галчева, Мария Галчева-Стоицова

 

  • Изобразително изкуство: Олга Христова-Занкова, Ани Златева

 

  • Музика: Таня Бурдева, Маргарита Шоселова


  • Конструиране и технологии: Мария Баева, Николай Пекарев

Учебници и учебни помагала за I клас

Издателство " Просвета плюс" ЕООД

  1. Буквар (печатно издание с електронен вариант)

Автори: Пенка Димитрова, Лиляна Ковачева, Мария Бончева, Невена Петрова

Учебна тетрадка № 1 - Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова

Учебна тетрадка № 2 - Пенка Димитрова, Невена Петрова

     Читанка (печатно издание с електронен вариант0

Автори: Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова

Учебна тетрадка към читанката - Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова

 

  1. Математика (печатно издание с електронен вариант)

Автори: Владимира Ангелова, Радка Топалска

Учебна тетрадка № 1 по математика: Владимира Ангелова, Симона Хаджийска, Радка Топалска

Учебна тетрадка № 2 по математика Владимира Ангелова, Доля Александрова, Радка Топалска

 

  1. Родинознание (печатно издание с електронен вариант)

Автори: Емилия Василева, Силвия Цветанска

Учебна тетрадка - Емилия Василева, Силвия Цветанска

 

4. Музика (печатно издание с електронен вариант)

Автори: Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова

 

5. Изобразително изкуство

Автори: Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова

 

6. Технологии и предприемачество

Автори: Любен Витанов, Магдалена Райкова

Албум : Любен Витанов, Магдалена Райкова

 

Учебници и учебни помагала за II клас

  1. Български език – изд. „Просвета Плюс“ ЕООД

Автори: Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова

Тетрадка № 1 по български език, Пенка Димитрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова

Тетрадка № 2 по български език, Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова

Читанка

Автори: Пенка Димитрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова

Тетрадка към читанка, Пенка Димитрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова

 

2. Математика – изд. „Просвета Плюс“ ЕООД

Автори: Владимира Ангелова, Стела Дойчинова

Учебна тетрадка № 1 по математика, Владимира Ангелова, Стела Дойчинова

Учебна тетрадка № 2 по математика, Владимира Ангелова, Стела Дойчинова

 

3. Учебен предмет Родинознание

Учебник Околен свят – изд. „Просвета Плюс“ ЕООД

Автори: Емилия Василева, Силвия Цветанска

Учебна тетрадка по околен свят, Емилия Василева, Силвия Цветанска

 

4. Музика – изд. „Просвета Плюс“ ЕООД

Автори: Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова

 

5. Изобразително изкуство – изд. „Просвета Плюс“ ЕООД

Автори: Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова

 

6. Технологии и предприемачество – изд. „Просвета Плюс“ ЕООД

Технологии и предприемачество

Автори: Любен Витанов, Деяна Недякова

7. Английски език- издателство "С.А.Н-ПРО" ООД, изключителен представител на Пиърсън Едюкейшън Лимитид за България

Longman English for Bulgaria- учебник и учебна тетрадка

Автори: Шарлот Ковил, Жан Перет