Зелено училище

понеделник 04 юли 2022 - 20:09:27

204433114750

За учениците от IV клас се организира "Зелено училище" в с. Рибарица, с посещение на Историческия музей в гр. Тетевен. "Зеленото училище" имаше за цел да подобри и разнообрази образователно-възпитателния процес, да повиши екологичната култура, знанията и уменията на децата за опазване и възстановяване на околната среда, както и да подобри взаимоотношенията между учениците. С разнообразни игри сред природата, викторина, разходки и спортно-състезателни игри бяха изпълнени дните на децата.

093942122942