Актуализирани насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка

четвъртък 25 ноември 2021 - 11:52:00

 ЗАПОВЕД НА МОН  ВИЖ ТУК

 НАСОКИ ВИЖ ТУК