График за провеждане на учебните занятия след възстановяване на образователния процес в присъствена среда в училище

понеделник 08 ноември 2021 - 16:33:02

От 7.30 до 8.00- провеждане на тестове всеки понеделник и четвъртък

( или друг ден след почивни дни)

График на учебните занятия:

          I и II клас:                                         III и IV клас      

         8.00- 8.30 ч. - закуска                                       1 час: 8.00-8.40

       1 час: 8.30- 9.05                                                  закуска- 8.40- 9.10

       2 час: 9.10- 9.45                                                  2 час: 9.10- 9.50

      3 час: 10.00- 10.35                                               3 час: 10.00- 10.40

      4 час: 10.50- 11.25                                                4 час:  10.50- 11.30

      5 час: 11.40- 12.15                                                5 час: 11.40- 12.20

                                                                                     6 час: 12.30- 13.10