Важно!!!

сряда 27 октомври 2021 - 11:50:00

От 28.10. до 05.11.2021 г. се преустановяват присъствените учебни занятия за всички ученици. Ще се провеждат занятия в електронна среда по утвърденото седмично разписание. Часовете са по 20 минути.

1. 9.00- 9.20 часа

2. 9.30- 9.50 часа

3. 10.00- 10.20 часа

4.  10.30- 10.50 часа

5. 11.00- 11.20 часа

6. 11.30 - 11.50 часа

Целодневната организация на учебния процес започва от 13.00 часа по следния график:

1. 13.00 - 13.20 часа

2. 13.30 - 13.50 часа

3. 14.00 - 14.20 часа