Начало на учебната година

петък 03 септември 2021 - 09:58:00

На 15 септември ще бъде открита учебната година в различни часове за отделните класове.

Начало на учебната година :

I клас - 9.30 часа

II клас - 9.45 часа

III клас - 9.15 часа

IV клас -  10.00 часа