Открит урок във II в клас

понеделник 20 януари 2020 - 18:25:40

        Img 3198

  На 15 януари 2020 г. с учениците от 2 “в” клас, с класен ръкводител г-жа Диана Янкова, се проведе открит урок по Избираема учебна дейност /ИУЧ/ Български език и литература на тема “Съществителни имена”. Присъстваха Директорът на НУ “Св. Св. Кирил и Методий”, г-н Борис Йовчев и учители от училището. Второкласниците работиха както самостоятелно, така и в екип и показаха отлични знания, умения и отношения, свързани с езиковите компетентности. Използваните разнообразни интерактивни техники и похвати мотивираха учениците към активно и пълноценно участие по време на урока.