Поклон, будители народни!

вторник 05 ноември 2019 - 14:06:00

Img 2589

И тази година Първи ноември – Деня на народните будители, беше отбелязан в НУ “Св. Св. Кирил и Методий”. В Актова зала на училището ученици от 2 „б“ и 3 „а“ класове, подготвени от учителите г-жа Марияна Зъзрева, г-жа Антоанета Шошкова и г-н Николай Стойчев, представиха със съпътстваща мултимедийна презентация музикално поетичен спектакъл, посветен на делото на книжовниците, просветителите и борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията.

В края на тържеството Директорът на училището, г-н Борис Йовчев, награди участниците в конкурса за изработване на 3D макет на училищната сграда. Победителите получиха грамоти и 3D пъзели.