Национален eTwinning проект „Силата на книгите“

сряда 19 юни 2019 - 16:04:49

IMG 0174IMG 0386

Учениците от 4 „б“ клас приключиха успешно последния си eTwinning проект „Силата на книгите“, в който си сътрудничиха с четвъртокласници от НУ „Св. Софроний Врачански“, град Враца. В продължение на няколко месеца, самостоятелно или в екипи, партньорите по проекта реализираха различни дейности: на падлет стена споделиха в какво според тях се изразява силата на книгите, изработиха постери и презентираха самостоятелно прочетените от тях книги. Всеки участник в проекта попълни анкетен лист, за да оцени и избере най-добрите. С мини проектите беше подредена изложба.

            Участниците в проекта екипно представиха творчеството на няколко детски автори и подготвиха въпроси за обща викторина. Учителите използваха различни онлайн приложения и инструменти и създадоха игри, чрез които по интересен и забавен начин учениците провериха своите знания за изучените автори и творчеството им. Интересно и полезно занимание се оказа и речниковата работа. По време на самостоятелното четене на книги учениците откриваха непознати думи, споделяха ги помежду си и обясняваха тяхното значение. Така беше създаден и един от общите продукти по проекта – Тълковен речник. https://en.calameo.com/read/00507720967ac82a82633 С проектните разработки на всички участници в проекта беше създаден другия общ продукт – Пътеводител към хубавата книга. http://online.fliphtml5.com/gwok/vyxb/#p=1