Екскурзия на III клас

сряда 29 май 2019 - 07:26:34

Img 3785Img 3778

На 27.05. 2019 година учениците от третите класове проведоха екскурзия с образователно-опознавателна и възпитателна цел до град Плевен. Третокласниците бяха впечатлени от картините, големината на паното, експонатите и представените събития в  панорама "Плевенска епопея 1877". Екскурзоводката в Историческия музей запозна учениците с най-важните събития от историята на град Плевен, бита на хората в древността и през различните епохи;  Възраждането и Освобождението на България от Османско робство. Природонаучният музей впечатли третокласниците с многобройните представители на растителния и животинския свят, обитаващ природата днес и в древността. Всички екскурзианти си закупиха сувенири за спомен и доволни се прибраха в град Троян.