Празник "Ние вече сме грамотни" в I б клас

сряда 03 април 2019 - 09:24:00

 Img 2186Img 2156

         „Ние вече сме грамотни“ заявиха с радост, гордост и вълнение първокласниците от I „б“ клас пред своите родители, учители и гости на празника на буквите, провел се на 28. март 2019 г. в Актовата зала на НУ „Св.Св.Кирил и Методий“. По време на празничната програма малките ученици рецитираха стихове, пяха, танцуваха и показаха актьорски умения с представяне на етюд, драматизация на народна приказка и куклена пиеса. Първокласниците решаваха кръстословица, в която думите бяха отговорите на гатанки. В нея откриха първите две букви от първата българска азбука - глаголицата. Демонстрираха езикови знания при поставяне на липсваща буква в думи и свободно прочетоха непознат текст. За положените усилия и старание всеки първокласник получи грамота от класния ръководител г-жа Марияна Зъзрева и подарък от родителите – книга. Постави се начало на библиотека в класа с първи три енциклопедии – отново подарък от родителите за целия клас.

 Img 2172Img 2128