Открит урок по математика

неделя 18 ноември 2018 - 14:48:57

Img 9456

На 14 ноември 2018 год. учениците от 3 „б” клас, с класен ръководител г-жа Радка Колева, показаха отлични математически знания, умения и компетенции. Това се случи на по време на открития урок на тема „Видове ъгли“. Гости на урока бяха Борис Йовчев – Директор на НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и учители от училището. Всички те наблюдаваха един съвременен интерактивен и иновативен урок - с умело използване на електронния учебник по математика и мултимедийна презентация, с редуване на различни дидактични игри за затвърдяване на знания умения. Индивидуално и групово, учениците изпълняваха поставените от учителя задачи. В края на урока бяха излъчени най-добрите математици.