Тема с продължение: Благотворителният проект „Мартенички с кауза“ с успешен финал

сряда 07 март 2018 - 08:48:34

Img 1677

Проектът „Мартенички с кауза“, реализиран от ученици, учители и родители от НУ „Св. св. Кирил и Методий“, Троян, приключи успешно. Изработените 1000 мартенички бяха закупени от много троянски фирми и физически лица. Събраната сума, 2 500 лв., беше връчена на д-р Пенко Бамбов - Управител на МБАЛ Троян, от група ученици, включваща представители от всички паралелки в училището. На срещата присъстваха д-р Антоанета Панджарова, завеждащ Детско отделение, главната сестра на болницата, старшата сестра на Детско отделение и директорът на НУ „Св. св. Кирил и Методий“.

         Предоставените средства ще бъдат изразходени за закупуване на инхалатори, ЕКГ апарат за деца и апарат за кардио-пулмонална ресусцитация.

         Двете институции благодарят на фирмите и физическите лица за партньорството по проекта.