Учениците от трети „б“ клас – част от международен eTwinning проект

петък 02 февруари 2018 - 08:41:00

Img 4473

Учениците от трети „б“ клас започнаха работа по нов eTwinning проект - „My Earth is My Home“ /"Моята Земя е моят дом"/. В партньорство с ученици от Словакия, Румъния, Италия, Албания, Полша, Испания, Турция, Словения, третокласниците ще реализират дейности, свързани с рециклирането. Освен екологичните си знания и умения, учениците ще развият и повишат своите дигитални, както и уменията си за общуване на английски език.