Открито занятие в ЦОУД

четвъртък 01 февруари 2018 - 12:42:23

Img 5921Img 5922

На 25 януари се проведе открито занятие в Целодневна организация на учебния ден – четвърти клас. Учителите и Директорът на НУ „Св. Св. Кирил и Методий“, г-н Борис Йовчев, наблюдаваха Самоподготовка по математика. Четвъртокласниците от групата, с преподавател г-жа Тонка Стоевска, се подготвяха на тема „Лице на правоъгълник“. Занятието и последвалото обсъждане за възможностите на Целодневното обучение в начален етап за пълноценна самоподготовка на учениците, е част от вътрешно-методическата квалификация на учителите