Световeн ден на възпоменание за жертвите от ПТП

вторник 28 ноември 2017 - 14:20:00

 Img 4972Img 4946

         Във връзка със Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия, с учениците от всички паралелки се проведоха различни дейности.

         Учениците от 1 „а“ и 3 „б“ класове проведоха съвместен урок на тема: „Моето безопасно поведение на улицата“. Разделени в екипи, първокласници и третокласници откриваха думи, свързани с безопасното поведение на улицата с играта „Решетка“. След това изработиха мисловни карти на същата тема. Всички бяха ентусиазирани, показаха знания, умения и компетенции, и най-важното – убедени са, че правилата трябва да се спазват от всички – както от пешеходците, така и от шофьорите. А за това са необходими повече толерантност, предвидливост и споделена отговорност.

Img 4947Img 4948

         В 1 „б“ клас се проведе беседа на тема „Азбука на безопасното движение“. Беше представена презентация на тема „Пътното движение“.

         Учениците от  2 „а“ клас проведоха наблюдение на кръстовищата около училище. Припомниха пресичане на пешеходна пътека. Играха ролева игра.

         Във 2 „б“ клас беше проведена беседа за жертвите на пътя; обсъдиха причините за катастрофите; разговаряха как не трябва да се държат като участници в движението; споделиха ситуации, които са наблюдавали или са били участници в пътни произшествия. Изиграха ролевата игра „Аз като пешеходец“.

         С учениците от 3 „а“ клас беше проведена беседа на тема „Как да избегнем катастрофите“. В забавната игра по БДП„ Пътни знаци“ подредиха пъзел.

         С учениците от 3 „в“ клас беше проведена беседа разговор за безопасно поведение и движение от училище до вкъщи. След това направиха рисунки на тема „Не си сам на пътя“.

 Img 4949Img 5016

        С учениците от 4 „а“ клас се проведе практическо занятие на специализираната площадка по БДП, занятие за припомняне на безопасния маршрут до  дома и дискусия за причините за ПТП.

         С учениците от 4 „б“ клас се проведоха беседа, дискусия във връзка с безопасното им поведение на улицата и игра „Движа се безопасно“.

         В 4 „в“ клас беше проведена беседа за поведението на пътя. Учениците изработиха Лапбук на тема „Не, на агресията на пътя“.