В света на приказките

вторник 28 ноември 2017 - 08:50:03

23897195 1358515910941294 276745292 O23896991 1358515377608014 123197294 O

По повод Деня на християнското семейство учениците от  I „а“ клас, с кл. ръководител г-жа Шошкова, се пренесоха в Света на приказките, водени от своите приятели от IV „а“ клас,  с кл. ръководител г-жа Янкова.

23949388 1358515337608018 1449009339 O23949141 1358515744274644 2061414986 O

Четвъртокласниците прочетоха пред малчуганите, по роли, приказките – „Дядо и внуче“, „Старите хора“ и „Неволята“, които са посветени на семейството. Децата слушаха с внимание и интерес. След това въодушевено отговаряха на зададените им въпроси върху  прочетеното. Бързо и вярно се справиха с поставените интересни задачи.

Първокласниците изненадаха своите приятели с играта „ Познай от коя приказка съм“, но четвъртокласниците без затруднение познаха откъсите от приказките „ Косе Босе“, „Тримата братя и златната ябълка“ и „Болен здрав носи“.

Партньорските взаимоотношения между двата класа създадоха условия за ползотворна работа и  много усмивки.

 23949177 1358515624274656 1723480170 O