22 април- Ден на Земята

четвъртък 27 април 2017 - 11:33:03

18136617 1906097072960156 907974434 N18109792 1906096979626832 2015021995 N

На 21 април учениците от III клас ЦОУД представиха свои проекти и кратка информация за най-важните дейности, които всеки един от нас заедно със своето семейство може всекидневно да прави, за да допринесем за запазването на нашата планета Земя. Предварително децата от двете сборни групи проучиха и подбраха информация, която представиха под формата на проекти. Съответно групата от  III „а“ и  III „в“ клас изготвиха карти с информация за изчезващите животински видове, вписани в Червената книга на България, а III „б“ и  III „в“ клас изготвиха проекти по темата „Аз съм дърво с история“, като събраха и представиха информация за редки и вековни дървета у нас.

Сформираха се групи от ученици, изработили най-добрите проекти, които посещаваха всеки клас, запознаваха децата с дейностите за опазване на планетата ни и представяха проектите си, като оставяха подготвени постери.

С всички събрани материали изготвиха табло в коридора за да привлекат вниманието на децата към проблемите на Земята, богатствата на родната природа и нуждата да я познаваме и пазим.